ÕPIOBJEKTI EESMÄRK, ÕPIVÄLJUNDID JA SIHTRÜHM

Õpiobjekti eesmärk: Väljundlogistika õpiobjektina annab (üli)õpilasele võimaluse  iseseisvalt  õppida väljundlogistika olemust ja kontseptsioone, mõistes logistika osaprotsessi olulisust tarbijate vajaduste rahuldamisel ning ettevõtte kasumlikul toimimisel.

 Õpiväljundid, kursuse läbinu:

  • mõistab väljundlogistika olemust ja tähtsust
  • teab väljundprotsesside mõju ja olulisust ettevõtte terviklikul toimimisel
  • saab aru jaotuslogistika etappidest ratsionaalsete otsuste vastuvõtmiseks logistiliste eesmärkide saavutamisel

Kursuse sihtgrupp
LVRKK rakenduskõrghariduse kaugõppe (ka päevaõppe) üliõpilased järgmistel õppekavadel:

  • Ärijuhtimise rakenduskõrghariduse õppekava
  • Kaubandusökonoomika rakenduskõrghariduse õppekava

 Täiendavad sihtrühmad:  kutsehariduse õppekavadel õppijad; iseseisvad õppijad; täiendõppe kursustel koolitatavad (teemade logistika, ostutöö korraldus, tarneahela juhtimine)

Õpiobjekti maht on 0,5 EAP

Õpiobjekt on valminud augustis 2013.a.

Koostaja: Pertti Pärna (LVRKK lektor)