Personalivaliku meetodid

Käesolevas majandussituatsioonis on töötajate valik vabade kohtade olemasolul suur, mis muudab nende hulgast sobivate teadmiste ja oskustega töötajate väljavalimise keerukaks, nõudes selliste hindamismeetodite ja -võtete kasutamist, mille rakendamiseks majanduskasvu tingimustes polnud vajadust.

Kuigi personali valiku alged ulatuvad 19. sajandisse, on ta viimase aastakümne jooksul omandanud olulise koha nii juhtimisteooriates kui ka praktilises elus. Arvatakse, et personali valikuhindamise tulemusena väljavalitud töötajatest võib aga saada oluline edutegur konkurentide ees.

Personali valiku protsessi aktuaalsus on tihedalt seotud muutliku keskkonna ja tugeva konkurentsisituatsiooniga. Organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning eesmärkide saavutamise tagavad sinna sobivad, lojaalsed, pädevad, pühendunud ja arenguvõimelised liikmed. Arvestades nõudeid organisatsioonide suurele paindlikkusele ning püsivalt kõrgeid ootusi töötajaskonna kompetentsusele, on personali valik konkurentsivõime säilitamisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel muutunud organisatsiooni võtmeküsimuseks.

Sihtrühm: ärijuhtimise eriala personalijuhtimise suuna üliõpilased kui ka kõik teised õppijad ja huvilised, kel vajadus süvendatud teadmiste ja oskuste järele personali valiku meetoditest.


Koostaja:
Heve Kirikal
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
õppejõud

 

Creative Commonsi litsents
Autori Heve Kirikal teos pealkirjaga Personali valiku meetodid on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported litsents.