Personali koolitus ja arendamine

Globaalse majanduse tingimustes on personali koolitamine ja arendamine organisatsioonile strateegilise tähtsusega, kuna inimkapital on muutumas konkurentsivõime suurendamise allikaks. Igas kaasaegses organisatsioonis on personali arendamine ja koolitamine süsteemne tegevus, kuigi leidub ka neid organisatsioone, kus personali koolitamist ja arendamist takistatakse või selle vastu huvi ei tunta.

Organisatsioonid arendavad personali vajadusest arendada ja muuta iseennast, põhjuseks tehnoloogia, personali struktuuri ja kvalifikatsiooni muutused. Kiiresti kasvab vajadus intelligentsemate, loomingulisemate, universaalsemate ja vastutusvõimelisemate töötajate järele, mis eeldab personali pidevat arendamist, ümberorienteerimist ja täiendõpet.

Antud õppematerjali koostamisel on sihtrühmana silmas peetud ärijuhtimise eriala personalijuhtimise suuna üliõpilasi, kel vajadus oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks personali koolitamise ja arendamise valdkonnas, kuid ka kõiki teisi huvilisi, kel vajadus nimetatud teadmiste järele.

Koostaja:
Heve Kirikal
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
õppejõud

 

Creative Commonsi litsents
Autori Heve Kirikal teos pealkirjaga Personali koolitus ja arendamine on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported litsents.