Töötajate hüvitamine

Globaalse majanduse tingimustes on töötajate hüvitamine organisatsioonile strateegilise tähtsusega, kuna inimkapital on muutumas konkurentsivõime suurendamise allikaks. Igas kaasaegses organisatsioonis on töötajate hüvitamine süsteemne tegevus, kuigi leidub ka neid organisatsioone, kus töötajate hüvitamisele ei pöörata piisavalt tähelepanu või on organisatsioonipoolne huvi madal või lausa takistatakse töötajate hüvitamisega seonduvate võimaluste kasutamist.

Organisatsioonid, kes hoolivad oma töötajatest ja tegutsevad püsiva kompetentse töötajaskonna nimel, et saavutada organisatsioni eesmärke, pööravad aga töötajate hüvitamisele üha rohkem tähelepanu. Selleks annab põhjust kasvav konkurents tööjõuturul ja üha teadlikum lähenemine ametikohtade hindamisele, millel on töötajate hüvitamisega tihe seos.

Antud õppematerjali koostamisel on sihtrühmana silmas peetud ärijuhtimise eriala personalijuhtimise suuna üliõpilasi, kel vajadus oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks töötajate hüvitamise valdkonnas, kuid ka kõiki teisi õppijaid ja huvilisi, kel vajadus nimetatud teadmiste järele.

Koostaja:
Heve Kirikal
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
õppejõud

 

Creative Commonsi litsents
Autori Heve Kirikal teos pealkirjaga Töötajate hüvitamine on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.