Andragoogika

Andragoogika on kunst ja teadus, mis aitab täiskasvanutel õppida (M.Knowles). Õppimine täiskasvanueas on elukestev protsess, mis toimub kõikjal, sest ühiskond, kus me elame ja töötame on pidevas arengus, kusjuures areng on pigem norm kui erand. Täiskasvanuhariduse pakkumine aitab inimestel mõista toimuvaid protsesse ning aidata neil adapteeruda ja leida endale koht pidevalt uuenevas ühiskonnas (K.Karu).

Antud õpiobjekt on suunatud täiskasvanud õppijatele eesmärgiga arendada õppimisoskusi, mõista ennast kui täiskasvanud õppijat, arendada enesehindamise ja refleksioonioskusi, et kujuneda ennastjuhtivaks õppijaks ja teiste õppijate toetajaks.

Õpiobjekti koostamisel on sihtrühmana silmas peetud ärijuhtimise, majandusarvestuse, juhiabi ja sotsiaaltöö eriala üliõpilasi, kellel on vajadus oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks täiskasvanute õppimise valdkonnas, kuid ka kõiki teisi huvilisi, kellel on vajadus nimetatud teadmiste järele.

Koostajad:

Tiia Murulaid
Täiendus- ja ümberõppekeskuse juhataja
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Heve Kirikal
õppejõud
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

2013


 

Creative Commonsi litsents
Autori Tiia Murulaid, Heve Kirikal teos pealkirjaga Andragoogika on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.