ÕPIOBJEKTI EESMÄRK JA VÄLJUNDID

TARBIJA OSTUKÄITUMIST MÕJUTAVAD TEGURID

Õpiobjekti eesmärk: on anda ülevaade tarbija ostukäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest.

 

Õpiväljundid, kursuse läbinu:
- tunneb tarbijakäitumise olemust ja olulisust ettevõtte turunduslike otsuste langetamisel;
- loetleb ja liigitab tarbijakäitumise erinevaid mõjureid;
- analüüsib tarbijakäitumist mõjutavaid tegureid iseenda kui tarbija ja iseenda tarbimise näitel.

Kursuse sihtgrupp
Õpiobjekt on loodud toetamaks Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ettevõtluse- ja majandusarvestuse õppetooli järgmiste õppekavade/ kursuste  omandamist/ õppimist: Kaubanduse erialade II kursus (tarbijakäitumise aine); Ärikorralduse (-juhtimise) eriala I kursus (turunduse ja turunduse juhtimise aine); Juhiabi III kursus (tarbijakäitumise valikaine). Väikeettevõtluse 1 aastane õpe (tarbijakäitumise valikaine).

 

Õpiobjekti maht on 1 EAP

Õpiobjekt on valminud augustis 2013.a.

Koostaja: Eva Vahtramäe, MA (LVRKK ettevõtluse ja turunduse lektor)