Avaleht


Kindlustus

Õpiobjekt

Koostaja Diana Tandru

Creative Commonsi litsents
Autori Diana Tandru teos pealkirjaga Kindlustus on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti litsents.