Keskmise töötasu arvutamise erisused

iDevice ikoon
Töötasu ja keskmise töötasu arvutuste õpiobjekt on õppeprotsessi toetav õppematerjal, mida saab kasutada töö- ja palgaarvestuse aine omandamisel. Õpiobjekt käsitleb töö- ja keskmise töötasuarvutusi töölepingulise töösuhte puhul, mis ei kehti muu võlaõigusliku lepinguga töötamise korral.

 

Õpiobjekti sihtgrupiks on majandusarvestuse eriala õppijad kui ka teised huvilised, kellel on vajadus keskmist töötasu arvutada.

Koostaja:
Ave Nukka
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
õppejõud
2013


Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.